Friday, April 30, 2010

Perlembagaan Malaysia

1. Apa itu Perlembagaan Malaysia?
Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia boleh menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang. Perlembagaan Malaysia mengandungi 183 perkara.

2. Adakah pindaan boleh dilakukan terhadap Perlembagaan Malaysia?
Boleh dengan syarat. Satu majoriti (2/3) bersetuju terhadap pindaan daripada 2 dewan, iaitu dewan rakyat dan dewan negara serta mendapat persetujuan daripada YDPA.

3. Ada beberapa laman web yang sangat berguna untuk mendapatkan maklumat mengenai Perlembagaan Malaysia, antaranya:
4. Memahami isi kandungan dan sejarah Perlembagaan Malaysia adalah penting bagi semua warganegara Malaysia. Kita tidak mahu generasi baru Malaysia mengabaikan pengetahuan ini.

No comments:

Post a Comment