Tuesday, May 18, 2010

BIBLIOGRAFI

1. Bibliografi perlu ditulis di dalam format APA.

2. Antara laman web yang boleh membantu;
3. Pelajar perlu mencari sekurang-kurangnya 10 rujukan dari pelbagai jenis sumber.

No comments:

Post a Comment