Tuesday, May 18, 2010

FORMAT TUGASAN

Format Tugasan:

Isi kandungan
• Prakata
• Penghargaan
• Isi
• Kesimpulan
• Bibliografi
• Lampiran
• Saiz font 12
• Double spacing
• Justifiy
• Arial/Times New RomanTarikh hantar tugasan:

28 Jun 2010

3 petang.

No comments:

Post a Comment