Tuesday, May 18, 2010

ISI KANDUNGANISI KANDUNGAN
PENGHARGAAN ....................................................................I

PRAKATA ...............................................................................II

PENGENALAN BENTUK MUKA .........................................1

JENIS BENTUK MUKA .........................................................3

  • BENTUK MUKA BULAT ............................................5
  • BENTUK MUKA OVAL ...............................................7
  • BENTUK MUKA DIAMOND ......................................9
POTONGAN RAMBUT ........................................................13

  • LELAKI ........................................................................14
  • WANITA ......................................................................18
PENJAGAAN RAMBUT .......................................................20


BIBLIOGRAFI ......................................................................21

LAMPIRAN ...........................................................................23

No comments:

Post a Comment